Binaların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı getirildi

admin

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ruhsat aldıkları tarihteki imar kurallarına göre inşa edilmiş yapıların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı getirdi.

Bakanlık, geçen günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle güçlendirmesi mümkün olan binalardaki güçlendirme ruhsat başvurularında uyulacak esasları belirledi.

Böylece, riskine karşı önlem olarak yapıların güçlendirilmesi önündeki bürokratik engeller azaltılarak mülk sahiplerine kolaylık sağlandı.

Güçlendirme ruhsatı için denetime ait bilgilerle müracaat edilecek

Yeni düzenlemeye göre, belediyeye, güçlendirme ruhsatı için tapu bilgileri, statik güçlendirme projesi, müteahhit ve şantiye şefi ile yapı denetimine dair belgelerle müracaat edilebilecek.

Maliklerin en az 5’te 4’ünün olur vermesi şartı

Güçlendirilmesi mümkün olan bir yapı için belediyeye güçlendirme ruhsatı başvurusu yapılırken, güçlendirme işlemi için tüm maliklerin muvafakati yerine sadece Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki hükümlere göre, maliklerin en az 5’te 4’ünün olur vermesi şartı aranacak.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin esasları geçerli

Ruhsat aldıkları tarihteki imar kurallarına göre inşa edilmiş yapılar, yönetmelikte belirlenen kurallar hariç başka şart aranmaksızın yürürlükte olan Türkiye Deprem Yönetmeliği’nin esaslarına göre güçlendirilebilecek.

Taşıyıcı sistemde yapılacak zorunlu kesit değişiklikleri için mimari, elektrik ve mekanik projelerin yeniden tanzimi istenmeyecek.

Kanal kotu, aplikasyon krokisi gibi mimari projeye esas diğer belgeler de aranmayacak.

İmar inşaat alanı haklarında bir eksilme olmayacak

Ayrıca, kolon ve perde gibi taşıyıcı sistemin ebatlarının büyütülmesi, parselin emsal ve taban alanı hesabına konu edilmeyecek, böylelikle imar alanı haklarında bir eksilme yaşanmayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Yorum yapın

hivevape.com mcswizzlespuff.com vozol puff vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri